Tjänster

  1. Pressning och plastning av rundbal
  2. Slåtter
  3. Tröskning
  4. Plöjning
  5. Grovfoder och spannmål
  6. Biobränslepannor och installationer
  7. Vi utför även harvning, vältning, sådd,                                                       gödningsspridning eller något annat efter överenskommelse.